This is not a real post, I just wanted a place where I could point people at these lyrics!

 

Y MOCHYN DU
Words and tune by John Owen (1836-1915)

Holl drigolion bro a bryniau
Dewch i wrando hyn o eiriau
Cewch chi hanes rhyw hen fochyn
A fu farw yn dra sydyn

Cytgan:

O mor drwm yr ydym ni
O mor drwm yr ydym ni
Y mae yma alar calon
Ar ôl claddu’r mochyn du.

Gweithiwyd iddo arch o dderi
Wedi’i drimio a’i berarogli
Ac fe dorrwyd bedd ardderchog
I’r hen fochyn yng Ngharngoediog

Y Parchedig Wil Twm Griffi
Ydoedd yno yn pregethu
Pawb yn sobor anghyffredin
Oll i ddangos parch i’r mochyn

Bellach rydwyf yn terfynu
Nawr gan roddi heibio ganu
Cymrwch ofal bawb rhag dilyn
Siampl ddrwg wrth fwydo mochyn

Translation:

All you (inhabitants) of the community and hills
Come and listen to these words
You’ll get the story of an old pig
Who died very suddenly.

Chorus:

Oh how heavy (hearted) we are
Oh how heavy (hearted) we are
There is heartfelt grief here
After burying the black pig.

A coffin of oak was worked for him
Trimmed and scented
And a wonderful grave was dug
For the old pig in Carngoediog.

It was the Reverend Wil Twm Griffi
Who was there to preach
Everyone was terribly solemn
All to show respect for the pig.

Now I am finishing
And stopping the singing
Take care lest you follow
A bad example as you feed a pig.